Close

admin

Патриаршески манастир „Св. Троица“

Според някои изследователи Патриаршеският манастир е основан през 1070г. и основание за това предположение дава надпис намерен при строежа на новата църква през 1847г. Според друга версия, обителта е основана по време на царуването на Иван Александър от Теодосий Търновски и Патриарх Евтимий. През 1375г. монах Евтимий бил избран за патриарх в Търново и от Continue Reading

Килифаревски манастир „Рождество Богородично“

Килифаревският манастир „Рождество Богородично“ е основан през 1348г. от видния български исихаст Теодосий Търновски с подкрепата на цар Иван Александър. Теодосий става игумен на манастира и го превръща в едно от най-значимите книжовни средища в България и духовен център на православния исихазъм. Тук се пишели и превеждали разнообразни богослужебни книги, жития, проповеди и светски хроники. Continue Reading

Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил“

Дряновският манастир е основан в края на 12 началото на 13в., като първоначално се е намирал на около 2 км. северно от сегашния комплекс. През 14в. манастирът е бил един от главните средища на исихазма и е давала подслон на множество монаси. В края на същия век обителта е разрушена от османците и е възобновен Continue Reading

Покана за обществено обсъждане Kилифарски м-р

Уведомяваме и поканваме всички заинтересовани лица, на обществено обсъждане на Инвестиционен проект за обект „Реставрация, консервация, адаптация, социализация, частична реконструкция, интегрирана консервация, ремонт, почистване и реконструкция по автентични данни на Килифаревски манастир „Света Богородица“, землище село Големаните, имот № 00016, гр.Килифарево, община Велико Търново,с подобекти: „Църква „Свети Димитър“/“Света Петка“, „Старо югоизточно жилищно крило“ и „Ново Continue Reading

Покана за обществено обсъждане Плаковски м-р

Уведомяваме и поканваме всички заинтересовани лица, на обществено обсъждане на Инвестиционен проект за обект „Консервация и адаптация на съществуващата църква „Свети пророк Илия“ и съществуващото манастирско крило, възстановяване на изгорели манастирски крила по автентични данни в ПИ с индификатор 10553.150.4, местност „Агова кория“,Плаковски манастир, с.Велчево, община Велико Търново и представяне на културно-историческото наследство на манастира Continue Reading