Close

Monthly Archives:април 2020

Покана за обществено обсъждане Плаковски м-р

Уведомяваме и поканваме всички заинтересовани лица, на обществено обсъждане на Инвестиционен проект за обект „Консервация и адаптация на съществуващата църква „Свети пророк Илия“ и съществуващото манастирско крило, възстановяване на изгорели манастирски крила по автентични данни в ПИ с индификатор 10553.150.4, местност „Агова кория“,Плаковски манастир, с.Велчево, община Велико Търново и представяне на културно-историческото наследство на манастира Continue Reading