Close

Monthly Archives:април 2020

Покана за обществено обсъждане Kилифарски м-р

Уведомяваме и поканваме всички заинтересовани лица, на обществено обсъждане на Инвестиционен проект за обект „Реставрация, консервация, адаптация, социализация, частична реконструкция, интегрирана консервация, ремонт, почистване и реконструкция по автентични данни на Килифаревски манастир „Света Богородица“, землище село Големаните, имот № 00016, гр.Килифарево, община Велико Търново,с подобекти: „Църква „Свети Димитър“/“Света Петка“, „Старо югоизточно жилищно крило“ и „Ново Continue Reading

Покана за обществено обсъждане Плаковски м-р

Уведомяваме и поканваме всички заинтересовани лица, на обществено обсъждане на Инвестиционен проект за обект „Консервация и адаптация на съществуващата църква „Свети пророк Илия“ и съществуващото манастирско крило, възстановяване на изгорели манастирски крила по автентични данни в ПИ с индификатор 10553.150.4, местност „Агова кория“,Плаковски манастир, с.Велчево, община Велико Търново и представяне на културно-историческото наследство на манастира Continue Reading